Opis ambalaže

Čaše sa ravnim poklopcem od 10 do 200 ml.