Opis ambalaže

Farmaceutska mermerna  kutija 80 – 100 ml.