Opis ambalaže

Farmaceutska kutija sa sigurnosnom trakom 150ml.