Opis ambalaže

Farmaceutska kutija za kreme “Transparentna”  15 ml.