Opis ambalaže

Farmaceutska kutija za kreme “Transparentna”  25 ml.