Opis ambalaže

Farmaceutska kutija za kreme “Transparentna”  500 ml.