Opis ambalaže

Farmaceutska kutija za kreme “Transparentna” 250 ml.