Opis ambalaže

Farmaceutska kutija za kreme “Transparentna”  185 ml.