Opis ambalaže

Farmaceutska kutija za kreme “Transparentna”  125 ml.