Opis ambalaže

Farmaceutska kutija za kreme “Transparentna”  60 ml.