Opis ambalaže

Farmaceutska kutija za kreme “Transparentna” 30 ml.