Opis ambalaže

Farmaceutska kutija za kreme “Transparentna”  375 ml.