Opis ambalaže

Farmaceutska plastična boca sa sigurnosnim zatvaračem 1000 ml.