Opis ambalaže

Farmaceutska plastična boca sa sigurnosnim zatvaračem 300 ml.