Opis ambalaže

Farmaceutska plastična boca sa sigurnosnim zatvaračem 200 ml.