Opis ambalaže

Farmaceutska plastična boca sa sigurnosnim zatvaračem 100 ml.