Opis ambalaže

Farmaceutska plastična boca sa sigurnosnim zatvaračem 50 ml.