Opis ambalaže

Kozmetička kutija za kreme “Premium”  60 ml.