Opis ambalaže

Kozmetička kutija za kreme “Premium”  30 ml.